S-a finalizat cursul Agent vanzari in Baia Mare, Maramures

S-a finalizat cursul de specializare „Agent vânzări” pentru persoanele fără loc de muncă din județul Maramureș

 

S.C. 3 ART S.R.L. Baia Mare a organizat în perioada 04.11.2015 – 24.11.2015, cursul de specializare „Agent vânzări”, în cadrul proiectului „MACRO – Măsuri active destinate creșterii ratei de ocupare”. Cursul, cu o durată de 60 de ore, a fost susținut în municipiul Baia Mare, județul Maramureș, pentru 23 de participanți.

Aceștia au fost selectați de către experții proiectului în urma acțiunilor de informare și de promovare a activităților proiectului la sediile actorilor sociali relevanți, prin distribuirea materialelor informative în localități urbane și rurale din zonele vizate de proiect, prin organizarea de sesiuni de informare în cadrul sediilor primăriilor, consiliilor locale, asociațiilor zonale, agenților economici.

 

Promovabilitate de 100%

 

Cursanții au provenit din rândul persoanelor în căutarea unui loc de muncă, șomerilor de lungă durată și a șomerilor peste 45 de ani. În urma susținerii și a promovării examenului de absolvire de către toți cei 23 de cursanți în data de 24.11.2015, aceștia vor primi certificate de absolvire recunoscute pe piața muncii, în plan național și european.

Participanții au învățat pe parcursul programului de formare profesională (care a pus accent pe aplicarea practică a cunoștințelor dobândite) noțiuni privind: dezvoltare profesională; promovarea imaginii de firmă; asigurarea de servicii post-vânzare; derularea vânzării produselor specifice; desfășurarea activității de merchandising; monitorizarea clienților; negocierea condițiilor de vânzare și prospectarea pieței.

Programele de formare profesională din cadrul proiectului „MACRO – Măsuri active destinate creșterii ratei de ocupare” sunt gratuite pentru potențialii beneficiari din județele Alba, Dâmbovița și Maramureș. Condițiile pentru a participa la program sunt: selectarea în grupul țintă în urma îndeplinirii unor criterii legate de ocupare și nivel de studii, precum și disponibilitatea de a urma cursul.

 

Proiectul „MACRO – Măsuri active destinate creșterii ratei de ocupare” este derulat de Asociația Pro Factum Alba Iulia, în parteneriat cu S.C. 3 ART S.R.L. Baia Mare și S.C. GE-COST 2001 S.R.L. București. Proiectul a demarat în data de 25 februarie 2015, are o perioadă de implementare de 10 luni și un buget total de 2.427.577,60 lei. Acesta este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investește în oameni!”, Axa prioritară 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție: 5.1. „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”.

 

 

Informații suplimentare:

 

S.C. 3 ART S.R.L.

Str. Salcâmului, nr.12, Baia Mare, jud. Maramureș

Persoană de contact:

Angela Pobozsnyi – Coordonator activități Partener 2

E-mail: office3art@yahoo.com

 

 

The following two tabs change content below.