Închiderea oficială a proiectului˝Eficientizarea activităților de consiliere și orientare profesională a elevilor prin metode computerizate˝

foto1

În România, gradul de abandon la universitățile de stat a crescut considerabil, aproximativ 4 din 10 studenți abandonând studiile în primii ani de facultate. Totodată, rata șomajului în rândul tinerilor este de 4 ori mai mare decât rata șomajului în rândul adulților, crescând în ultimii patru ani de la 18% la 23%.

Această situație este generată, pe de o parte, de faptul că studiile nu se pliază pe cerințele pieței muncii, pe de altă parte, de o insuficientă orientare și consiliere profesională a elevilor.

În vederea optimizării procesului de consiliere și orientare în carieră, S.C. Cognitrom S.R.L., în parteneriat cu Asociația Națională a Psihologilor Școlari, a implementat în perioada aprilie 2014 – noiembrie 2015 proiectul strategic ˝Eficientizarea activităților de consiliere și orientare profesională a elevilor prin metode computerizate˝.

Proiectul a beneficiat de cofinanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 – ˝Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii˝, Domeniul major de intervenție 2.1 – ˝Tranziția de la școală la viața activă˝.

Principalul obiectiv al proiectului a vizat creșterea șanselor de continuare a studiilor și de inserție pe piața muncii a 20.000 de elevi de liceu din regiunile Vest și Nord-Vest, prin îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională, asistate de computer.

“Cercetările și experiența dobândită în cadrul acestui proiect ne-au permis să dezvoltăm cea mai competitivă aplicație software de orientare în carieră a elevilor de liceu din România. Această aplicație se bazează pe instrumente validate științific prin care se stabilește care sunt ocupațiile cele mai potrivite cu aptitudinile, interesele și valorile elevilor”, au afirmat organizatorii proiectului.

 Aplicația a fost testată pe un eșantion semnificativ și are o uzabilitate și eficiență dovedite științific. Ea va intra în dotarea permanentă a unor licee din județele Bihor, Bistrița – Năsăud, Cluj, Maramureș, Hunedoara și Timiș.

Rezultatele proiectului pot fi sintetizate astfel:

• peste 21.500 de elevi consiliați și orientați profesional, din județele Bihor, Bistrița – Năsăud, Cluj, Maramureș, Hunedoara și Timiș;
• o analiză SWOT a metodelor și instrumentelor computerizate de consiliere și orientare care a stat la baza dezvoltării unei platformei intranet;
• un chestionar de autoevaluare a intereselor ocupaționale și un chestionar de autoevaluare a valorilor ocupaționale, etalonate și validate pentru populația românească;
• 101 de studii privind noile ocupații de pe piața muncii;
• peste 200 de materiale utile în activitățile de consiliere în carieră ale elevilor (din care: 100 de activitățile independente destinate elevilor; 85 de exerciții pentru activități la clasă sub îndrumarea profesorilor consilieri; 10 ilustrări video ale unor ocupații și 10 înregistrări video de prezentare ai unor potențiali angajatori);
• un studiu privind Consilierea și orientarea profesională a generației digitale;
• un raport privind Eficiența platformelor multiuser online pentru consilierea și orientarea profesională a elevilor și un raport privind Uzabilitatea platformelor multiuser online pentru consilierea și orientarea profesională a elevilor;
• 28 de acorduri de parteneriat încheiate cu instituții de învățământ prin care acestea beneficiază cu titlu gratuit de platforma intranet de orientare în carieră dezvoltată în cadrul proiectului, pe o perioadă nedeterminată.