Curs „Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene”

banner

Scrierea proiectelor europene 2014-2020” este un curs de formare profesională, autorizat de către A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) și destinat absolvenților de studii superioare. În urma acestui curs se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupația de „Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene”, Cod COR 242 213, recunoscut de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale.

 • Firma organizatoare: Proiect ContaPlus
 • Perioada: 11 – 13  iulie 2014
 • Lector invitat: Ioana CERBU – Specialist în management și scriere proiecte.
 • Locație: Timișoara – Complex Hotelier Perla***

 

:: TEMATICA ::

I. PACHET LEGISLATIV ASUPRA FONDURILOR STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE:

 1. Introducere;
 2. Politica de coeziune;
 3. Obiectivele de intervenție;
 4. Principiile asistenței.

II. ELEMENTE-CHEIE ALE PROCESULUI DE ACCESARE A FONDURILOR STRUCTURALE:

 1. Conceperea și inițierea proiectului;
 2. Planificarea proiectului;
 3. Organizarea echipei de proiect;
 4. Monitorizare și control;
 5. Conducerea implementării.

III. ETAPE ALE MANAGEMENTULUI PROIECTULUI:

1. Cadrul de asigurare a calității proiectelor:

 • Identificarea proiectelor în funcție de necesitățile la nivel național, regional și local;
 • Selecția proiectelor;
 • Pregătirea candidaturii (elaborarea dosarului tehnic);
 • Evaluarea ex-ante a documentelor anexate în vederea conformării cu standardele UE și pentru transmiterea spre aprobare către autoritatea de management.

2. Etapele execuției proiectului:

 • Notificarea partenerilor despre data de începere a proiectului;
 • Prezentarea managerului proiectului;
 • Stabilirea datei pentru ședința de deschidere;
 • Stabilirea de contacte cu alți coordonatori de proiecte;
 • Compararea structurii de management, raportare, etc. cu cele ale altor structuri.

3. Monitorizarea proiectului: Progress Report (raportarea asupra evoluției proiectului):

 • Sumar executiv;
 • Progres realizat;
 • Rezultate;
 • Devieri de la plan;
 • Resurse implicate;
 • Schimbări organizaționale.

4. Contractul cu agențiile de monitorizare:

Au drept scop:

 • depunerea de rapoarte de implementare și de documente justificative pentru rezultatele obținute;
 • gestionarea declarațiilor de cheltuieli și a plăților;
 • legături cu privire la revizuirea și distribuirea rapoartelor.

5. Rațiunile monitorizării proiectului:

 • verificarea diverselor obiective organizaționale strategice;
 • managementul conflictelor;
 • relații pe termen lung;
 • strategia de ieșire.

6. Monitorizarea declarațiilor de cheltuieli:

 • înregistrări ale încasărilor proiectului (intrări);
 • înregistrări ale plăților proiectului (ieșiri);
 • declarații de cheltuieli și aprobarea rezultatelor.

IV. RIGORILE ÎNTOCMIRII DOSARULUI TEHNIC AL PROIECTULUI:

 1. Planul de afaceri;
 2. Studiul de piață;
 3. Bugetul proiectului;
 4. Investigația tehnică;
 5. Studiul de fezabilitate: conținutul și parametrii ceruți pentru realizarea studiilor de fezabilitate;
 6. Bugetul, costuri, analiza economico-financiară.

V. AUDITUL INTERN ȘI EXTERN ÎN PROGRAMELE CU FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE:

 1. De ce este nevoie de audit?
 2. Auditul programelor cu fonduri structurale.

VI. ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE:

 1. Cererea de finanțare (aplicația);
 2. Stabilirea gradului de evaluare;
 3. Realizarea evaluării detaliate;
 4. Aprobarea proiectelor.

VII. STRATEGIA DE COMUNICARE INTER-INSTITUȚIONALĂ ȘI MANAGEMENTUL RELAȚIILOR PUBLICE:

De ce este necesară o strategie sau un plan de comunicare în cazul gestionării proiectelor cu Fonduri Structurale?

VIII. PROBE PRACTICE:

 1. Scriere cerere de finanţare (PNDR 121 / POSCCE 311 / POSCCE 331);
 2. Scriere plan de afaceri;
 3. Analiza financiară a indicatorilor.
The following two tabs change content below.