Curs „Evaluator proiecte”

banner

Evaluator proiecte” este un curs de formare profesionala, autorizat de catre A.N.C. (Autoritatea Nationala pentru Calificari) si destinat absolventilor de studii superioare. In urma acestui curs se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia de „Evaluator proiecte”, Cod COR 241 263, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

 • Firma organizatoare: Proiect ContaPlus
 • Perioada: 11 – 13 iulie 2014
 • Lector invitat: Irina Colceru – Evaluator proiecte, manager proiect, consultant internațional.
  (vastă experiență în managementul proiectelor, implementarea contractelor FIDIC, proiecte/programe internaționale – Phare, EU, Fonduri Structurale, World Bank, IBRD, USAID, DFID, etc.; în prezent este consultant într-o serie de proiecte finanțate de Uniunea Europeană, fiind implicată atât în implementarea, cât și în evaluarea proiectelor pentru diferite programe operaționale – circa 800 de proiecte evaluate în România și în alte țări).
 • Locație: Timișoara – Complex Hotelier Perla***

 

:: TEMATICA ::

I. NOȚIUNI DE BAZĂ ȘI NOȚIUNI SPECIFICE PRIVIND PROIECTELE ȘI EVALUAREA PROIECTELOR:

 1. Prezentare generală a procesului de evaluare a proiectelor. Evaluarea proiectelor versus selecția proiectelor. Tipurile de evaluări existente;
 2. Ciclul managementului proiectelor și cele cinci Concepte majore ale evaluării (Relevanța, Eficiența, Eficacitate, Impactul, Durabilitatea), dar si Indicatorii de realizare/măsurare;
 3. Categorii și tipuri de evaluare, designul evaluării și metodologii de evaluare, metode aplicate în studiile de evaluare;
 4. Expertiza necesară în desfășurarea activității de evaluare proiecte.

II. IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR ȘI PRIORITĂȚILOR FINANȚATORULUI, VIZATE DE PROIECT, PENTRU SELECȚIA PROIECTELOR/A APLICAȚIILOR:

A. Evaluarea eligibilității și evaluarea strategică (relevanță, coerență, calitate/impact)

 1. Ghidul Solicitantului aferent, grila de selecție a proiectelor, încadrări ale criteriilor versus conceptele evaluării;
 2. Legătura între matricea logică a proiectului și aplicarea conceptelor evaluării.

B. Evaluarea operațională (management, structură de lucru, resurse)/Procesul de evaluare a proiectelor

 1. Proiecte cu investiție versus proiecte fără investiție;
 2. Identificarea maturității studiilor și analizelor efectuate în proiect/aplicație (a obiectivelor, a părților interesate, SWOT, etc.);
 3. Analiza și evaluarea modului de redactare a proiectului raportat la obiectivele acestuia sau identificarea corectei formulări a designului proiectului.

III. EVALUAREA OPERAȚIONALĂ – ASPECTE TEHNICE ȘI ECONOMICE ALE PROIECTELOR DE INVESTIȚII (PROPUNERI DE PROIECTE CE CONȚIN LUCRĂRI):

 1. Analiza tehnică a studiilor de fezabilitate sau a PT și DDE, după caz; studiul părților narative și a planșelor; tipurile de proiecte și de documente tehnice ce fundamentează proiectul/aplicația (tipuri de investiții: drumuri, canalizări, clădiri, etc. și tipuri de volume de specialitate componente ale documentațiilor tehnico-economice aplicabile, cât și tipuri de studii necesare obligatorii), HG 28/2008;
 2. Modalitatea de compunere a părții economice a documentațiilor tehnico-economice (fluxul = antemasurători – liste de cantități de lucrări – devize pe categorii de lucrări – devize pe obiect – devizul general – bugetul proiectului). Modalități de verificare și evaluare a acestora;
 3. Analiza economică și financiară a proiectelor, verificarea logicii celor 3 părți: analiza economică, analiza financiară, riscul și sustenabilitatea proiectului/aplicației;
 4. Analiza și evaluarea modului de planificare a activităților și resurselor;
 5. Solicitarea de clarificări, moduri de prezentare ale acestora;
 6. Notarea propunerilor de proiecte/determinarea „scoring-ului” și a contractării;
 7. Studii de caz/exemple practice de evaluări, pe diferite grile ale programelor operaționale din România (POSCCE/IMM-uri și Cercetare, POR/drumuri și centre de afaceri, POSDRU, POS Mediu/Axa 1).

IV. ÎNTREBĂRI, DEZBATERI

 

PERSOANA DE CONTACT: Cosmin Constantin

 • telefon: 0728.243.148 / 021.222.00.19
 • e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Pentru mai multe detalii accesați: www.proiect-contaplus.ro.

 

The following two tabs change content below.